Doradztwo strategiczne dla firm

nasze usługi
Doradztwo strategiczne dla firm

Wsparcie w procesie internacjonalizacji

nasze usługi
Wsparcie w procesie internacjonalizacji

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand EXPO 2020

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

 

Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

 

Poddziałanie 3.3.3 Go to brand EXPO 2020

 

 

Celem konkursu Go to brand – EXPO 2020 jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych.  Dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 POIR mogą otrzymać Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa uczestniczące w działaniach objętych Programem promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju, w celu promowania marek produktowych, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

 

 


 

TERMINY:

 • Ogłoszenie Konkursu: 27 stycznia 2021 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 26 lutego 2021 r.
 • Zakończenie naboru: 29 marca 2021 r.  

 

DLA KOGO:

 • sektor MŚP,
 • z zamiarem uczestnictwa w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju.

NA CO:

 • na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju,
 • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie)


SPOSÓB APLIKOWANIA:

 • elektronicznie poprzez Generator wniosków.​

 

MAKSYMALNA WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH:

 • 1 000 000 zł.​

 

RODZAJE WSPARCIA:

 • Pomoc de minims do 85% kosztów kwalifikowalnych,
 • Pomoc publiczna do 50% kosztów kwalifikowalnych.​

 

POZIOM DOFINANSOWANIA:

 • Mikroprzedsiębiorstwa do 85% kosztów kwalifikowalnych,
 • Mikroprzedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego do 80% kosztów kwalifikowalnych,
 • Małe przedsiębiorstwa do 75% kosztów kwalifikowalnych,
 • Średnie przedsiębiorstwa do 60% kosztów kwalifikowalnych.

 

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH:

 1. Rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłata rejestracyjnej za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego.
 2. Organizacja stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym w szczególności wynajem budowa i obsługa stoiska wystawowego.
 3. Usługi doradcze dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy.
 4. Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy.
 5.   Podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych tj. koszty diet, noclegów, przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej oraz inne niezbędne wydatki związane z podróżami.
 6. Transport i ubezpieczenie osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych, tj. koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów za granicą i na terenie RP, odprawy celnej i spedycji, bagażu i nadbagażu.
 7.  Reklama w mediach targowych.
 8. Udział w seminariach, kongresach i konferencjach.
 9. Organizacja pokazów, prezentacji i degustacji.
 10. Promocja i marketing projektu (spoty, ulotki, katalogi, strona internetowa, etc.).
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
1.2 Internacjonalizacja MŚP

1.2 Internacjonalizacja MŚP

copyright: TRIBUO 2018

projekt i wykonanie: ITDOT