Doradztwo strategiczne dla firm

nasze usługi
Doradztwo strategiczne dla firm

Wsparcie w procesie internacjonalizacji

nasze usługi
Wsparcie w procesie internacjonalizacji

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Fundusze Europejskie w perspektywie na lata 2014-2020 

Polska w perspektywie finansowej Unii Europejskie na lata 2014-2020 jest największym Beneficjentem funduszy europejskich wśród wszystkich 28-państw członkowskich. Wartość przyznanych środków unijnych dla naszego kraju stanowi 82,5 mld euro. 

Obecna perspektywa budżetowa wdrażana jest na poziomie krajowym poprzez realizację 6 programów centralnych, które zarządzane są przez Ministerstwo Rozwoju oraz poprzez 16 programów regionalnych, którymi zarządzają Urzędy Marszałkowskie. 

Alokacja środków w programach na poziomie krajowym:

 • Program Infrastruktura i Środowisko - 27,4 mld euro
 • Program Inteligentny Rozwój - 8,6 mld euro
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój - 4,7 mld euro
 • Program Polska Cyfrowa - 2,2 mld euro
 • Program Polska Wschodnia - 2 mld euro
 • Program Pomoc Techniczna - 0,7 mld euro

Alokacja środków w programach programach regionalnych:

 • Dolnośląskie - 2,25 mld euro
 • Kujawsko-Pomorskie - 1,9 mld euro
 • Lubelskie - 2,23 mld euro
 • Lubuskie - 0,9 mld euro
 • Łódzkie - 2,25 mld euro
 • Małopolskie - 2,87 mld euro
 • Mazowieckie - 2,08 mld euro
 • Opolskie - 0,9 mld euro
 • Podkarpackie - 2,1 mld euro
 • Podlaskie - 1,21 mld euro
 • Pomorskie - 1,86 mld euro
 • Śląskie - 3,47 mld euro
 • Świętokrzyskie - 1,36 mld euro
 • Warmińsko-Mazurskie - 1,72 mld euro
 • Wielkopolskie - 2,45 mld euro
 • Zachodniopomorskie - 1,6 mld euro

Konkursy o charakterze wspierającym rozwój eksportu polskich przedsiębiorców w ramach programów krajowych:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020:

3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

3.3.3 WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020:

1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Konkursy o charakterze wspierającym rozwój eksportu polskich przedsiębiorców w ramach programów regionalnych:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD:

Działanie 1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie nr 1.4.1: Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkursy horyzontalne
Poddziałanie nr 1.4.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P:

Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP
Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego RPO WL:

Działanie 3.6 Marketing gospodarczy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego RPO WL:

Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP
Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego RPO WŁ:

Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego RPO WM:

Działanie 3.3 UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI
Poddziałanie 3.3.2 AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego RPO WM:

Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP
Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego RPO WO:

Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego RPO WP:

Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego RPO WP:

Działanie 2.3 Aktywność eksportowa

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego RPO WiM:

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja 
Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO:

Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej
Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego RPO WZ:

Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym
Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

copyright: TRIBUO 2018

projekt i wykonanie: ITDOT