Doradztwo strategiczne dla firm

nasze usługi
Doradztwo strategiczne dla firm

Wsparcie w procesie internacjonalizacji

nasze usługi
Wsparcie w procesie internacjonalizacji

ROZLICZANIE PROJEKTÓW

 

Proces rozliczania stanowi najważniejszy, a zarazem najtrudniejszy etap w realizacji prowadzonych projektów dofinansowanych z UE. Właściwe wydatkowanie środków, a następnie ich odpowiednie rozliczenie decyduje o poziomie rentowności podejmowanych działań. 

 

 

Zakres naszych usług obejmuje:

  • rozliczanie Projektu w oparciu o zatwierdzony harmonogram płatności,
  • przygotowywanie wniosków zaliczkowych, wniosków o płatność, wniosków sprawozdawczych, wniosków o płatność końcową,
  • przygotowywanie adekwatnych załączników do wniosków o płatność, takich jak opisy faktur, oświadczenia, dodatkowe zestawienia wydatków, raporty z targów,
  • bieżąca weryfikacja dokumentów księgowych Projektu,
  • opracowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań ofertowych (procedura przetargowa),  
  • przygotowywanie wniosków o aneks wraz z załącznikami,
  • stały kontakt z dedykowanym opiekunem Projektu z Instytucji Pośredniczącej.

Działania związane z rozliczaniem prowadzimy kompleksowo, świadcząc również bieżące doradztwo w zakresie właściwego wydatkowania środków. Bez wątpienia stanowi to element, który pozwoli na komfortową realizację Państwa projektu.

copyright: TRIBUO 2018

projekt i wykonanie: ITDOT