Doradztwo strategiczne dla firm

nasze usługi
Doradztwo strategiczne dla firm

Wsparcie w procesie internacjonalizacji

nasze usługi
Wsparcie w procesie internacjonalizacji

POZYSKIWANIE DOTACJI

Świadczymy profesjonalne usługi doradcze opierające się na dopasowaniu odpowiedniej dotacji z UE, która będzie dostosowana do potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz kompleksowej obsłudze na każdym etapie aplikowania o środki europejskie. Współpraca obejmuje opracowanie wniosku o dofinansowanie i pozostałych dokumentów konkursowych, a także wsparcie doradcze w zakresie przygotowania dodatkowych załączników. 

 

 

Realizacja procesu przygotowania wniosku aplikacyjnego przebiega według ściśle określonych punktów:

  1. Wstępna analiza firmy pod kątem możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich. Ocena szans w kontekście uzyskania dofinansowania, dokonywana na podstawie dokumentacji konkursowej, kryteriów oceny oraz potencjału przedsiębiorstwa. Efektem tego etapu jest uzyskanie rzetelnej analizy w zakresie możliwych do pozyskania dofinansowań oraz realna ocena szans na ich pozyskanie.
  2. Konsultacje na każdym etapie przygotowywania projektu, doradztwo w zakresie doboru odpowiedniej koncepcji oraz dostosowania ich do wymogów projektów finansowanych z funduszy unijnych. Rekomendacja najkorzystniejszych rozwiązań, która ma na celu jak najlepsze dopasowanie kształtu projektu do potencjału przedsiębiorstwa.
  3. Sporządzenie dokumentacji konkursowej wraz z wszystkimi wymaganymi w konkursie załącznikami. Etap obejmuje przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz stworzenie m.in. budżetu projektu, biznesplanu, modelu biznesowego, czy też studium wykonalności.
  4. Obsługa po złożeniu dokumentacji aplikacyjnej. Obejmuje doradztwo związane z przygotowaniem wymaganych wyjaśnień oraz poprawek, a także w razie konieczności prowadzenie procedury odwoławczej.

 

Przygotowanie oraz złożenie dokumentacji aplikacyjnej stanowi świetny początek nawiązania trwałej współpracy, która charakteryzuje się przede wszystkim kompleksowością oraz indywidualnym podejściem do każdego klienta.

copyright: TRIBUO 2018

projekt i wykonanie: ITDOT