Doradztwo strategiczne dla firm

nasze usługi
Doradztwo strategiczne dla firm

Wsparcie w procesie internacjonalizacji

nasze usługi
Wsparcie w procesie internacjonalizacji

Innowacje MŚP

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

 

Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus – 2.3.5 PO IR –to poddziałanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Celem konkursu jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie przez Państwa firmę nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi) i sfinansowanie niezbędnej inwestycji do jego wdrożenia.

 


TERMINY:

 • planowane ogłoszenie konkursu: 26 października 2020,
 • planowane rozpoczęcie naboru wniosków: 24 listopada 2020,
 • planowane zakończenie naboru: 28 lipca 2021.

 

DLA KOGO:

 • MŚP (z wyłączeniem przedsiębiorców z Makroregionu Polski Wschodniej, tj.województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego)

 

SPOSÓB APLIKOWANIA:

 • Elektronicznie poprzez Generator Wniosków

 

RODZAJE WSPARCIA:

 • Pomoc de minims do 85% kosztów kwalifikowanych,
 • Pomoc publiczna do 50% kosztów kwalifikowanych.​

 

MAKSYMALNA WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH:

 • 1 500 000 zł.​

 

MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA WYNOSI:

w zakresie usług proinnowacyjnych:

 • 85% kosztów kwalifikowalnych na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego,

w zakresie inwestycji początkowej:

 • zgodna z mapą pomocy regionalnej.

 

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH:

usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego, w tym

 • usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego,
 • usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego,
 • usługi prototypowania i testów,
 • usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu,

realizację inwestycji, w tym:

 • zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu,
 • zakup patentów, licencji, know-how.

 

copyright: TRIBUO 2018

projekt i wykonanie: ITDOT