Doradztwo strategiczne dla firm

nasze usługi
Doradztwo strategiczne dla firm

Wsparcie w procesie internacjonalizacji

nasze usługi
Wsparcie w procesie internacjonalizacji

Innowacje MŚP

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

 

Dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców ma na celu dofinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie przez Państwa firmę nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi i sfinansowanie niezbędniej inwestycji do jego wdrożenia.

 


TERMINY:

 • 31 stycznia 2019 r. – ogłoszenie konkursu,
 • 04 marca 2019 r. – rozpoczęcie I rundy naboru wniosków,
 • 31 maja 2019 r. – zakończenie I rundy naboru wniosków,
 • 01 czerwca 2019 r. – planowane rozpoczęcie II rundy naboru wniosków,
 • 31 sierpnia 2018 r. – zakończenie II rundy naboru wniosków.​

DLA KOGO:

 • sektor MŚP.​

SPOSÓB APLIKOWANIA:

 • elektronicznie poprzez Generator wniosków.​

MAKSYMALNA WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH:

 • 1 500 000 zł.​

RODZAJE WSPARCIA:

 • Pomoc de minims do 85% kosztów kwalifikowalnych,
 • Pomoc publiczna do 50% kosztów kwalifikowalnych.​

POZIOM DOFINANSOWANIA:

 • do 85%.

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH:

 • usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego,
 • usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego,
 • usługi prototypowania i testów,
 • usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu,
 • realizacja inwestycji, w tym:
  • zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu,
  • zakup patentów, licencji, know-how.

 

copyright: TRIBUO 2018

projekt i wykonanie: ITDOT