Doradztwo strategiczne dla firm

nasze usługi
Doradztwo strategiczne dla firm

Wsparcie w procesie internacjonalizacji

nasze usługi
Wsparcie w procesie internacjonalizacji

BIZNESPLANY

Biznesplan jest dokumentem tworzonym na potrzeby odbiorców zewnętrznych, gdzie głównym założeniem jego powstania jest pozyskanie finansowania zewnętrznego. Dobrze przygotowany biznesplan pozwala na ocenę rentowności planowanego przedsięwzięcia oraz zaplanowanie kolejnych kroków, które pozwolą na realizację założonych celów. 

 

 

Biznesplany stosuje się w sytuacjach takich jak:

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • finansowanie inwestycji,
 • pozyskanie nowego inwestora,
 • strategiczne zarządzanie firmą,
 • wycena i sprzedaż firmy,
 • restrukturyzacja,
 • likwidacja przedsiębiorstwa.

TRIBUO w ramach tego obszaru działalności zapewnia kompleksową pomoc w tworzeniu biznesplanu, która obejmuje:

 • określenie sytuacji wyjściowej – analiza pozycji firmy na rynku, analiza konkurencji, wykonanie analizy SWOT, opracowanie charakterystyki branży,
 • opis inwestycji – źródeł finansowania oraz zakresu planowanych działań,
 • wykonanie planu marketingowego oraz sprzedażowego – z uwzględnieniem charakterystyki produktu, analizy rynku oraz strategii marketingowej (cena, promocja, dystrybucja),
 • przygotowanie planu zarządzania i harmonogramu podejmowanych działań,
 • przygotowanie kompleksowego planu finansowego – z uwzględnieniem źródeł i nakładów finansowania, wszystkich przewidywanych wydatków oraz prognoz finansowych,
 • ocenę ryzyka przedsięwzięcia i jego rentowności.

copyright: TRIBUO 2018

projekt i wykonanie: ITDOT