Doradztwo strategiczne dla firm

nasze usługi
Doradztwo strategiczne dla firm

Wsparcie w procesie internacjonalizacji

nasze usługi
Wsparcie w procesie internacjonalizacji

1.2 Internacjonalizacja MŚP

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

 

Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

 

Dofinansowanie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP umożliwia pozyskanie dofinansowania kosztów związanych z przygotowaniem i wdrożeniem Modelu Biznesowego Internacjonalizacji oraz kosztów udziału w  międzynarodowych targach, wystawach oraz misjach gospodarczych.

 

 


​TERMINY:

 • Ogłoszenie Konkursu: 15 września 2021 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 18 października 2021 r.
 • Zakończenie naboru: 22 grudnia 2021 r.   

DLA KOGO:

 • sektor MŚP,
 • firmy działające na terenie  województw: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.​

SPOSÓB APLIKOWANIA:

 • elektronicznie poprzez Generator wniosków.​

MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU:

 • 800 000 zł lub 550 000 zł.​

RODZAJE WSPARCIA:

 • Pomoc de minims do 85% kosztów kwalifikowalnych,
 • Pomoc publiczna do 50% kosztów kwalifikowalnych.​

POZIOM DOFINANSOWANIA:

 • do 85% dla firm z województw: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH:

 1. Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP.
 2. Koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP.
 3. Koszty innych usług, świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, komplementarnych względem zakupowanych usług doradczych i związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, m.in. szkolenia, tłumaczenia, etc.
 4. Koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.
 5. Koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych (Nie kwalifikują się do wsparcia koszty zakupu i wdrożenia systemów informatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych przypisanych do kanałów dystrybucji na rynki zagraniczne.) w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.
 6. Koszty drobnych środków trwałych, np. komputerów.

 

 

copyright: TRIBUO 2018

projekt i wykonanie: ITDOT